Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНA
Alternate Text Alternate Text Alternate Text

Вести покрајинског фонда

Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону

Нове надлежности и програми Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима основан је Одлуком о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Службени лист Аутономне Покрајине Војводине'', број 19/2006), број:025-7/2006, коју је Скупштина АП Војводине донела на седници одржаној 12. децембра 2006. године. Изменама и допунама Одлуке о основању Фонда промењен је назив и додељене су нове надлежности. Скупштина АП Војводине на седници 17. децембра 2020. године донела је одлуку по којој Фонд добија назив: Фонд за избегла,расељена лица и за сарадњу са Србима у региону.
Фонд се бави пружањем помоћи избеглим и расељеним лицима, као и остваривањем сарадње у региону. Фонд је основан ради пружања помоћи и обезбеђења трајног збрињавања лица која, у складу са законом имају или су имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица, с боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. Разлози за оснивање Фонда јесу постојећи број избеглих, прогнаних и расељених лица на територији Аутономне покрајине Војводине, сложеност и специфичност проблема ове популације, дужина трајања њиховог избеглиштва и постојање потребе за предузимањем организованих мера на пружању помоћи с циљем њиховог трајног збрињавања. Под утицајем предузетих мера подршке у процесима интеграције у овдашњу друштвену средину и повратак у земље порекла мењају се потребе корисничке популације у смислу јачања сарадње с повратнички срединама у Хрватској и БиХ, а онда се и целокупном заједницом Срба у региону.
Ради остваривања услова за ефикаснији и сврсисходнији рад Фонд – поред досадашњих – реализује и активности које јачају привредно повезивање и сарадњу Аутономне покрајине Војводине са организацијама, фондацијама, институцијама и локалних заједница Срба у региону. Трансформацијом Фонда, стварају се предуслови за бољу координацију и ефикаснију реализацију укупних активности у пружању подршке припадницима, организацијама и институцијама Срба у региону, као и предуслови за јачање сарадње с јединицима локалних самоуправа на подручјима на којима они живе.
Под изразом „избегла лица“ подразумевају се лица која су – услед догађаја од 1991. до 1998. године и њихових последица – избегла или прогнана из бивших југословенских република на територију Републике Србије, а не могу због страха од прогона односно дискриминације не желе да се врате на територију с које су избегла, а имају пребивалиште односно боравиште на територији Аутономне покрајине Војводине и која у складу са законом имају или су имали статус избеглог односно прогнаног лица. Под изразом „расељена лица“ подразувевају се лица која су интерно расељена с територије Косова и Метохије, а имају боравиште на територији Аутономне покрајине Војводине и која у складу са законом имају статус интерно расељеног лица. Под изразом „Срби у региону“ подразумевају се припадници српског народа који живе у Републици Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици Северној Македонији, Румунији, Републици Албанији и Републици Мађарској.
У складу са законом и одлуком о оснивању Фонд:
Предлаже, организује и подржава културну, просветну, научну и спортску сарадњу Аутономне покрајине Војводине са Србима у региону;
Иницира и подржава активности које су усмерене на чување и неговање српског језика и ћириличног писма, као и чување и неговање српског културног, етничког и верског индетитета;
Реализује активности које су усмрене на привредно повезивање, сарадњу и јачање веза Аутономне покрајине Војводине са Србима у региону;
Иницира и подржава активности опремања и унапређивања капацитета организација, институција, фондација и локалних заједница у региону;
Подржава активности у вези са информисањем корисника и јавности о питањима значајним за кориснике и за друштвену заједницу у целини;
Пружа помоћ у погледу стамбеног збрињавања избеглих и расељених лица;
Пружа помоћ за одрживи повратак избеглих и расељених лица;
Предлаже надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и повратак избеглих и расељених лица; Предлаже и подржава реализацију програма запошљавања и економског оснаживања избеглих и расељених лица;
Покреће и подржава иницијативе, активности и мере усмерене на пружање помоћи посебно угроженим групама корисника (нпр лица са инвалидитетом, социјално угрожена лица, млади);
Иницира и подржава различите програме међурегионалне сарадње с корисницима.

Други "Сајам завичаја" у Новом Саду

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима уз подршку Покрајинске Владе организује други "Сајам завичаја-завичај кроз привреду, туризам и културу." Ова манифестација ће се одржати 22.02.2020. године у хали Мастер Новосадског сајма. Улаз за све посетиоце је бесплатан. Све додатне информације за потенцијалне излагаче и посетиоце могу се добити на телефон 021/475-42-92

Новчана помоћ за 100 најуспешнијих средњошколаца

На свечаности у Гимназији "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду уручени су уговори о додели новчане помоћи најуспешнијим средношколцима из избегличких породица са територије АП Војводине. Уговоре је уручио Потпредседник покрајинске владе Ђорђе Милићевић а свечаности су присуствовали и Директор Фонда Душко Ћутило, помоћник покрајинског секретара Предраг Радовић као и помоћник Комесара за избеглице и миграције Иван Гергинов. За ове намене је издвојено 4 милиона динара а сваки ученик ће добити новчану помоћ у износу од 40.000 динара