Аутоматска редирекција на нови сајт !

Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону
Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНA
Alternate Text Alternate Text Alternate Text

О нама

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима основан је Одлуком о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Службени лист Аутономне Покрајине Војводине'', број 19/2006), број:025-7/2006, коју је Скупштина АП Војводине донела на седници одржаној 12. децембра 2006. године. Изменама и допунама Одлуке о основању Фонда промењен је назив и додељене су нове надлежности. Скупштина АП Војводине на седници 17. децембра 2020. године донела је одлуку по којој Фонд добија назив: Фонд за избегла,расељена лица и за сарадњу са Србима у региону.

Фонд се бави пружањем помоћи избеглим и расељеним лицима, као и остваривањем сарадње у региону.

Фонд је основан ради пружања помоћи и обезбеђења трајног збрињавања лица која, у складу са законом имају или су имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица, с боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. Разлози за оснивање Фонда јесу постојећи број избеглих, прогнаних и расељених лица на територији Аутономне покрајине Војводине, сложеност и специфичност проблема ове популације, дужина трајања њиховог избеглиштва и постојање потребе за предузимањем организованих мера на пружању помоћи с циљем њиховог трајног збрињавања. Под утицајем предузетих мера подршке у процесима интеграције у овдашњу друштвену средину и повратак у земље порекла мењају се потребе корисничке популације у смислу јачања сарадње с повратнички срединама у Хрватској и БиХ, а онда се и целокупном заједницом Срба у региону.

Ради остваривања услова за ефикаснији и сврсисходнији рад Фонд – поред досадашњих – реализује и активности које јачају привредно повезивање и сарадњу Аутономне покрајине Војводине са организацијама, фондацијама, институцијама и локалних заједница Срба у региону.

Поред избеглих лица према подацима регистрације избеглих лица из 2004. године, на територији Аутономне Покрајине Војводине борави и значајан број лица која су избегла услед ратних сукоба на подручју бивше СФРЈ, и до спровођења наведене регистрације стекла држављанство Републике Србије. Наиме, према подацима пописа избеглих лица у Републици Србији из 1996. године, на територији Аутономне Покрајине Војводине је било 229.811 избеглих лица. Стицањем држављанства Републике Србије, социјално економски статус ових лица није битно измењен и оптерећен је сличним егзистенцијалним проблемима као и избеглих лица, пре свега нерешеним стамбеним питањем.

Трансформацијом Фонда, стварају се предуслови за бољу координацију и ефикаснију реализацију укупних активности у пружању подршке припадницима, организацијама и институцијама Срба у региону, као и предуслови за јачање сарадње с јединицима локалних самоуправа на подручјима на којима они живе.

Под изразом „избегла лица“ подразумевају се лица која су – услед догађаја од 1991. до 1998. године и њихових последица – избегла или прогнана из бивших југословенских република на територију Републике Србије, а не могу због страха од прогона односно дискриминације не желе да се врате на територију с које су избегла, а имају пребивалиште односно боравиште на територији Аутономне покрајине Војводине и која у складу са законом имају или су имали статус избеглог односно прогнаног лица.

Под изразом „расељена лица“ подразувевају се лица која су интерно расељена с територије Косова и Метохије, а имају боравиште на територији Аутономне покрајине Војводине и која у складу са законом имају статус интерно расељеног лица.

Под изразом „Срби у региону“ подразумевају се припадници српског народа који живе у Републици Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици Северној Македонији, Румунији, Републици Албанији и Републици Мађарској.

У складу са законом и одлуком о оснивању Фонд:

 • 1. Предлаже, организује и подржава културну, просветну, научну и спортску сарадњу Аутономне покрајине Војводине са Србима у региону;
 • 2. Иницира и подржава активности које су усмерене на чување и неговање српског језика и ћириличног писма, као и чување и неговање српског културног, етничког и верског индетитета;
 • 3. Реализује активности које су усмрене на привредно повезивање, сарадњу и јачање веза Аутономне покрајине Војводине са Србима у региону;
 • 4. Иницира и подржава активности опремања и унапређивања капацитета организација, институција, фондација и локалних заједница у региону;
 • 5. Подржава активности у вези са информисањем корисника и јавности о питањима значајним за кориснике и за друштвену заједницу у целини;
 • 6. Пружа помоћ у погледу стамбеног збрињавања избеглих и расељених лица;
 • 7. Пружа помоћ за одрживи повратак избеглих и расељених лица;
 • 8. Предлаже надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и повратак избеглих и расељених лица;
 • 9. Предлаже и подржава реализацију програма запошљавања и економског оснаживања избеглих и расељених лица;
 • 10. Покреће и подржава иницијативе, активности и мере усмерене на пружање помоћи посебно угроженим групама корисника (нпр лица са инвалидитетом, социјално угрожена лица, млади);
 • 11. Иницира и подржава различите програме међурегионалне сарадње с корисницима.