Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНA
Alternate Text Alternate Text Alternate Text

О Нама

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима основан је Одлуком о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (''Службени лист Аутономне Покрајине Војводине'', број 19/2006), број:025-7/2006, коју је Скупштина Аутономне Покрајине Војводине донела на седници одржаној 12. децембра 2006. године.

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима основан је ради пружања помоћи и обезбеђења трајног збрињавања лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Разлози за оснивање Фонда су постојећи број избеглих, прогнаних и расељених лица на територији Аутономне Покрајине Војводине, сложеност и специфичност проблема ове популације, дужина трајања њиховог избеглиштва, и постојање потребе за предузимањем организованих мера на пружању помоћи усмерених на трајно збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица, са боравиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.

На територији Аутономне Покрајине Војводине, према подацима регистрације избеглих лица која је спроведена на основу Закључка Владе Републике Србије 2004. године, борави 51.911 избеглих лица, односно 48,6% од укупног броја избеглих лица која бораве на територији Републике Србије (106.931 избеглих лица). На територији Аутономне Покрајине Војводине према евиденцији интерно расељених лица са Косова и Метохије борави 13.251 расељено лице.

Поред избеглих лица према подацима регистрације избеглих лица из 2004. године, на територији Аутономне Покрајине Војводине борави и значајан број лица која су избегла услед ратних сукоба на подручју бивше СФРЈ, и до спровођења наведене регистрације стекла држављанство Републике Србије. Наиме, према подацима пописа избеглих лица у Републици Србији из 1996. године, на територији Аутономне Покрајине Војводине је било 229.811 избеглих лица. Стицањем држављанства Републике Србије, социјално економски статус ових лица није битно измењен и оптерећен је сличним егзистенцијалним проблемима као и избеглих лица, пре свега нерешеним стамбеним питањем.

У складу са Одлуком о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Фонд, на принципима слободе и једнаког значаја повратка и локалне интеграције за решавање проблема лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине:

  • Пружа помоћ усмерену на стамбено збрињавање корисника Фонда смештених у колективним центрима и у подстанарском односу,
  • Пружа помоћ за одрживи повратак корисника Фонда у место претходног пребивалишта,
  • Предлаже надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и повратак корисника Фонда,
  • Предлаже и подржава реализацију програма запошљавања корисника Фонда,
  • Покреће и подржава иницијативе, активности и мере усмерене на пружање помоћи посебно угроженим групама корисника Фонда (лица са инвалидитетом, социјално угрожених лица и др.),
  • Иницира и подржава активности усмерене на обезбеђење информисаности корисника Фонда, посебно о питањима повратка, интеграције и остваривања статусних права,
  • Предлаже и подржава научну, културну и просветну сарадњу у повратничким срединама.