Аутоматска редирекција на нови сајт !

Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону
Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНA
Alternate Text Alternate Text Alternate Text

АКТИВНОСТИ ФОНДА

Интеграција избеглих, прогнаних и расељених лица

Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону формирала је АП Војводине са задатком да спроводи активну политику подршке стамбеном збрињавању избеглица у Војводини и одрживом повратку Срба на подручја с којих су протерани у ратовима изазваним распадом СФРЈ. Фонд има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, Одлуком и Статусом Фонда. Седиште Фонда је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25.

Средства за оснивање и рад Фонда обезбеђења у буџету Покрајинске владе АП Војводине, док су програми помоћи финансирани и из других извора.

-Откуп сеоских кућа са окућницом је пројекат започет 2007. године као један од начина лакше интеграције избеглих, прогнаних и расељених који су одлучили да се трајно настане у Војводини, а баве се пољопривредном производњом или неком другом делатношћу која може да се реализује на селу.

-Набавка грађавинског материјала је веома значајан вид помоћи избеглим, прогнаним или расељеним лицима који су започели изградњу својих нових домова или којима је потребна санација објекта.

-Економско оснаживање избегличких породица је програм који Фонд реализује што самостално што у сарадњи с другим институцијама и организацијама. Реч је о програму у оквиру којег избегличке и расељеничке породице могу добити опрему, машине или прикључке за обављање неке производње или услужне делатности у којој стичу приходе. На тај начин се подстиче запошљавање ове социјално рањиве групе и стварају претпоставке за њихово економско осамостаљење. Вредност ове врсте помоћи је до 200.000,00 динара по породици.

-Додела једнократне финансијске помоћи најбољим ученицима средњих школа и студентима из избегличких и расељених породица са територије АП Војводине који својим радом и успехом буду награђеним од стране Фонда. У оквиру овог програма Фонд обезбеђује новчана средства како би их наградио и мотивисао за још боље резултате и успех.

„Иди-види посета“ успешно се реализује већ неколико година,а онa подразумева бесплатан одлазак избеглих и прогнаних лица са територије АП Војводине у Републику Хрватску (Нови Сад, Рума, Батровци, Поповача, Сисак, Петриња, Глина, Војнић, Слуњ, Кореница, Удбина, Грачац, Обровац, Бенковац), а од 2018.године реализује и одлазак у Босну и Херцеговину (Нови Сад, Босански Петровац, Дрвар, Гламоч и Босанског Грахова преко Бања Луке).

Од самог оснивања до 2018.године Фонд је реализовао следеће програме:

-Откуп сеоских кућа – 444 породице

-Побољшање услова становања – 509 породица

-Економско оснаживање – 258 породица

-Новчана Помоћ ученицима средњих школа – 524 породице

Лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фондa за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону 21. децембра 2006. године, смештених у колективним центрима или у подстанарском односу, која су одлучила да се трајно интегришу у локалне средине.

У просторије покрајинског Фондa за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону, у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 25, канцеларија број 10. На телефон: 021/475-4- 295, факс: 021/475-4- 296, или на имејл: uprava@fondirpvojvodine.rs . Документацију и пријаве за Јавне позиве могу ће је скинути са презентације Фонда, на интернет адреси: www.fondirpvojvodine.rs

Јавни позив се расписује за лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине на дан ступања на снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 21. децембра 2006. године.

За лица коју су се пријавила и испунила услове из Јавног позива за пружање помоћи у грађавинском материјалу за стамбене.

Јавним позивом за доделу помоћи за економско оснаживање жена из избегличких и расељеничких породица додељује се помоћ у виду опреме и алата. Поред јавног позива за помоћ избегличким женама Фонд ће у току године расписати и јавни позив за економско оснаживање кроз доходовне активности у пољопривреди.

У оквиру стамбеног збрињавања Фонд за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује и јавни позив за доделу средстава за откуп сеоских кућа са окућницом. Поред наведених јавних позива Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону расписује и јавни позив у виду једнократне финансијске помоћи ради награђивања најбољих средњошколаца и студената.