Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНA
Alternate Text Alternate Text Alternate Text

О актуелним програмима и новинама у раду Фонда

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима тренутно реализује четири јавна позива за пружање помоћи својим корисницима. Ове године је по први пут реализован програм за економско оснаживање жена из избегличких породица као и програм за доделу грађевинског материјала за стамбене објекте у власништву избеглих лица. Помоћ у грађевинском материјалу ће бити бесповратна у износу од 200.000 до 500.000 динара. Такође је реализован и програм доделе једнократне новчане помоћи за студенте, који такође представља новину у раду Фонда.

>