Аутоматска редирекција на нови сајт !

Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону
Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНA
Alternate Text Alternate Text Alternate Text

ПОДРШКА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону расписао је јавне позиве за доделу новчане помоћи ученицима средњих школа и студентима из избеглих и расељених породица у Војводини. Програмом рада и финансијским планом Фонда за 2023. годину предвиђено је да једнократну новчану накнаду у појединачном износу од 40.000 динара добије по стотину средњошколаца и студената. У односу на прошлу годину, новчана вредност помоћи је повећана за трећину, будући да је ова накнада лане износила 30.000 динара. Право да конкуришу за овај вид подршка имају ученици средњих школа и студенти основних академских студија из Војводине чији бар један од родитеља има, или је имао, статус избеглог, прогнаног или расељеног лица. Јавни позив је отворен до 31. марта, а пријаве се подносе у Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону у Новом Саду, на Булевару Михајла Пупина број 25. Информације о јавном позиву и формулари за пријаву могу се преузети и путем сајта Фонда на адреси www.fondirpvojvodine.rs. Средства у укупном износу од 8.000.000 динара за исплату новчане помоћи у целости су обезбеђена у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.