Аутоматска редирекција на нови сајт !

Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону
Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНA
Alternate Text Alternate Text Alternate Text

Вести покрајинског фонда

Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону

Јавни позив за доделу средстава за економско оснаживање - завршен

Фонд за пружање помоћи избеглим,прогнаним и расељеним лицима АП Војводине расписао је јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање из избегличких и расељеничких породица. Помоћ се одобрава једнократно и бесповратно за обављање пољопривредне делатности (пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опрема за пчеларство или машина и опрема за пољопривреду) у циљу економског оснаживања избегличких и расељеничких породица и стварања материјалних услова за њихову потпуну и трајњу интеграцију. Максимална вредност помоћи је 200.000,00 динара. Јавни позив је отворен од 21.марта до 21. априла 2018. године. Детаљније информације можете пронаћи у делу "Јавни позиви".

Jавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи студентима - завршен

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине расписао је јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи студентима основних академских студија на територији АП Војводине. Право на учешће по овом јавном позиву имају сва лица која су имала или имају у складу са Законом статус избеглих или расељених лица са пребивалиштем на територији АП Војводине. Јавни позив је отворен од 08.марта до 02. априла 2018. године. Детаљније информације можете пронаћи у делу "Јавни позиви".

Јавни позив за економско оснаживање жена - завршен

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине расписао је јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање жена из избегличких и расељеничких породица а у складу са националном стратегијом за унапређење положаја жена и активности у правцу побољшања родне равноправности. Јавни позив се расписује за лица која имају боравиште односно пребивалиште на територији општина: Нови Сад, Врбас, Зрењанин, Инђија, Србобран, Панчево, Стара Пазова. Помоћ се одобрава у роби (алату и опреми) као једнократна и бесповратна, намењена економском оснаживању жена из избегличких и расељеничких породица у износу од највише 200.000 динара за сваки грант. Јавни позив је отворен од 08.марта до 02.априла 2018. године. Детаљније информације можете пронаћи у делу "ЈАВНИ ПОЗИВИ".